Trung tâm đào tạo mỹ phẩm và làm đẹp chuyên nghiệp

Hướng dẫn

1. CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI / COMPLAINTS HANDLING POLICY

 

Mục tiêu của chính sách

Trung tâm Đào tạo DAICATA hướng đến duy trì và nâng cao danh tiếng trong việc cung cấp các khóa học và dịch vụ đào tạo chất lượng cao. Chúng tôi đánh giá cao các khiếu nại vì thông qua điều này, chúng tôi  có thể cải thiện sản phẩm, dịch vụ của mình.

Trung tâm Đào tạo DAICATA cam kết đáp ứng nhu cầu và mối quan tâm của khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng và giải quyết khiếu nại nhanh nhất có thể

Chính sách này được thiết kế để cung cấp hướng dẫn cho cả khách hàng và nhân viên của chúng tôi về cách Trung tâm Đào tạo DAICATA tiếp nhận và quản lý khiếu nại.

Chúng tôi cam kết nhất quán, công bằng và vô tư khi xử lý khiếu nại của bạn.

Mục tiêu của chính sách này là đảm bảo:

 • Nhận biết về quy trình nộp và xử lý khiếu nại.
 • Cả khách hàng và nhân viên của chúng tôi đều hiểu quy trình xử lý khiếu nại
 • Khiếu nại của khách hàng được điều tra một cách khách quan với quan điểm cân bằng về tất cả thông tin hoặc bằng chứng
 • Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để chủ động bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng
 • Khiếu nại của khách hàng được xem xét dựa trên giá trị của nó, có tính đến hoàn cảnh và nhu cầu cá nhân.

 

Định nghĩa về khiếu nại

Trong chính sách này, khiếu nại có nghĩa là sự thể hiện sự không hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ đào tạo của chúng tôi.

 

Khiếu nại được thực hiện như thế nào

Nếu không hài lòng với chương trình đào tạo do chúng tôi cung cấp, trước tiên cân nhắc việc nói chuyện trực tiếp với (các) nhân viên mà bạn đang làm việc cùng. Nếu không thoải mái với điều này hoặc cho rằng nhân viên có liên quan không thể giải quyết mối quan ngại của bạn, bạn có thể khiếu nại với chúng tôi theo một trong những cách sau:

 • Bằng cách hoàn thành mẫu liên hệ với chúng tôi trên trang web http://elearning.daicata.com/lien-he
 • Liên hệ qua hotline 1900999918
 • Gửi email đến chúng tôi qua địa chỉ lan.pp@daicata.com
 • Trực tiếp nói chuyện với bất kỳ nhân viên dịch vụ khách hàng nào của chúng tôi.

Nếu chúng tôi nhận được khiếu nại của bạn bằng lời nói và chúng tôi cho rằng điều đó là phù hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi khiếu nại bằng văn bản.

 

Thông tin cần cung cấp

Khi điều tra khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ dựa vào thông tin do bạn cung cấp và thông tin chúng tôi có thể đang nắm giữ. Chúng tôi có thể cần liên hệ với bạn để làm rõ chi tiết hoặc yêu cầu thêm thông tin khi cần thiết. Để giúp chúng tôi điều tra khiếu nại một cách nhanh chóng và hiệu quả, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin sau

 • Họ tên và chi tiết liên hệ
 • Tên của người mà bạn đã liên hệ về dịch vụ đào tạo của bạn
 • Loại khiếu nại
 • Chi tiết của bất kỳ các bước đã thực hiện để giải quyết khiếu nại
 • Chi tiết về các cuộc trao đổi với chúng tôi liên quan đến khiếu nại
 • Bản sao của bất kỳ tài liệu nào hỗ trợ cho khiếu nại của bạn.

 

Trợ giúp khiếu nại

Người nhận hoặc quản lý khiếu nại của bạn phải cung cấp cho bạn bất kỳ sự trợ giúp nào mà bạn có thể cần để khiếu nại. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng mình cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ: lan.pp@daicata.com.

 

Ghi nhận khiếu nại

Khi nhận khiếu nại, chúng tôi sẽ ghi lại tên và chi tiết liên hệ của bạn. Chúng tôi cũng sẽ ghi lại tất cả các chi tiết về khiếu nại, bao gồm các dữ kiện và nguyên nhân khiếu nại, kết quả và mọi hành động được thực hiện sau khi điều tra khiếu nại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ ghi nhận tất cả ngày và giờ liên quan đến các hành động được thực hiện để giải quyết khiếu nại và trao đổi.

Là một phần trong kế hoạch cải tiến liên tục của chúng tôi, các khiếu nại sẽ được theo dõi bằng phương pháp quản lý và hành động khắc phục/điều chỉnh được thực hiện để giảm thiểu mọi vấn đề đã xác định.

Nếu bạn khiếu nại, chúng tôi sẽ ghi lại thông tin cá nhân của bạn chỉ nhằm mục đích giải quyết khiếu nại. Thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ tích cực không bị tiết lộ, trừ khi bạn đồng ý rõ ràng với việc tiết lộ thông tin đó.

 

Phản hồi khách hàng

Trung tâm Đào tạo DAICATA cam kết giải quyết các vấn đề ngay khi liên hệ, tuy nhiên, điều này có thể không được thực hiện trong mọi tình huống, trong trường hợp đó, quy trình khiếu nại chính thức khác sẽ được thực hiện.

Chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận được khiếu nại trong vòng ba (3) ngày làm việc. Sau khi nhận được khiếu nại, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét ban đầu khiếu nại.

Có thể có những trường hợp trong quá trình xem xét hoặc điều tra ban đầu về khiếu nại mà chúng tôi có thể cần làm rõ một số khía cạnh nhất định trong khiếu nại hoặc yêu cầu bạn cung cấp thêm tài liệu. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ giải thích mục đích của việc tìm kiếm tài liệu làm rõ hoặc bổ sung và cung cấp cho bạn phản hồi về trạng thái khiếu nại của bạn tại thời điểm đó.

Chúng tôi cam kết giải quyết khiếu nại của bạn trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi bạn gửi khiếu nại, tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng thực hiện được. Trong trường hợp chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại của bạn trong vòng 10 ngày làm việc, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do trì hoãn và chỉ định ngày chúng tôi có thể giải quyết khiếu nại của bạn.

Trong giai đoạn xem xét hoặc điều tra ban đầu, chúng tôi có thể cần yêu cầu bạn làm rõ thêm hoặc cung cấp tài liệu để hỗ trợ chúng tôi giải quyết khiếu nại của bạn.

Nếu chúng tôi yêu cầu bạn làm rõ hoặc cung cấp tài liệu bổ sung và chúng tôi đang chờ cung cấp thông tin này thì chúng tôi có thể không đáp ứng được cam kết hoàn tất trong 10 ngày làm việc của mình. Trong những trường hợp như vậy, khi nhận được thông tin làm rõ hoặc tài liệu bổ sung, chúng tôi sẽ thông báo thời điểm dự kiến có thể giải quyết xong khiếu nại.

Khi chúng tôi đã giải quyết xong khiếu nại, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những phát hiện của chúng tôi và bất kỳ hành động nào chúng tôi đã thực hiện. Chúng tôi sẽ thực hiện việc này bằng văn bản, trừ khi hai bên đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp thông tin đó cho bạn bằng lời nói. Bạn có quyền yêu cầu về tình trạng khiếu nại hiện tại của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.

 

Quá trình thực hiện

 • Ghi nhận:

Trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận được khiếu nại của bạn

 • Xem xét:

Chúng tôi tiến hành xem xét ban đầu khiếu nại của bạn và xác định xem liệu có thể cần thêm bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào để hoàn tất cuộc điều tra hay không. Chúng tôi có thể cần liên hệ với bạn để làm rõ chi tiết hoặc yêu cầu thêm thông tin khi cần thiết.

 • Điều tra:

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của bạn một cách khách quan và vô tư, bằng cách xem xét thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi, hành động của chúng tôi liên quan đến giao dịch của bạn với chúng tôi và bất kỳ thông tin nào khác có thể có sẵn, có thể hỗ trợ chúng tôi điều tra. khiếu nại của bạn.

 • Phản hồi:

Sau khi điều tra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những phát hiện của chúng tôi và mọi hành động chúng tôi có thể đã thực hiện liên quan đến khiếu nại của bạn.

 • Hành động:

Khi thích hợp, chúng tôi sửa đổi các chính sách hoặc thực tế kinh doanh của mình.

 • Lưu giữ:

Chúng tôi sẽ lưu lại khiếu nại để phục vụ quá trình cải tiến liên tục và giám sát thông qua đánh giá thường xuyên, thông tin cá nhân của bạn sẽ được ghi lại theo luật bảo mật có liên quan.

 

Khiếu nại về nhân viên

Nếu bạn khiếu nại về một thành viên trong đội ngũ nhân viên của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý khiếu nại một cách bảo mật, vô tư và bình đẳng (đối xử bình đẳng với tất cả mọi người). Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng khiếu nại của bạn bằng cách tìm hiểu các sự kiện liên quan, nói chuyện với những người có liên quan và xác minh các giải thích nếu có thể.

Chúng ta cũng sẽ đối xử khách quan với nhân viên của mình bằng cách:

 • Thông báo cho họ về bất kỳ khiếu nại nào về hiệu quả hoạt động của họ,
 • Tạo cơ hội cho họ giải thích tình huống,
 • Cung cấp cho họ sự hỗ trợ phù hợp,
 • Cập nhật cho họ về cuộc điều tra khiếu nại và kết quả.

 

Khiếu nại được điều tra bởi cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật

Nếu khiếu nại hiện đang được điều tra bởi cơ quan quản lý bảo vệ người tiêu dùng hoặc cơ quan thực thi pháp luật, chúng tôi có thể ngừng thực hiện thêm hành động liên quan đến khiếu nại của bạn trong khi chờ kết thúc điều tra.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bất kỳ cơ quan nào trong việc điều tra của họ.

 

2. CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KHIẾU NẠI / APPEALS POLICY & PROCEDURE

 

Giới thiệu

Chính sách này nhằm vào các khách hàng của chúng tôi, bao gồm cả những người học, đang theo học hoặc đã lấy một bằng cấp hoặc đơn vị học trình được phê duyệt. Nó đặt ra quy trình bạn nên tuân theo khi gửi khiếu nại đến Trung tâm Đào tạo DAICATA và quy trình chúng tôi sẽ tuân theo khi phản hồi khiếu nại.

Nó cũng được nhân viên của chúng tôi sử dụng để đảm bảo họ giải quyết mọi khiếu nại một cách nhất quán.

 

Trách nhiệm của Trung tâm

Điều quan trọng là nhân viên của chúng tôi tham gia vào việc quản lý, đánh giá và đảm bảo chất lượng các bằng cấp của chúng tôi và người học phải biết nội dung của chính sách này.

Ngoài ra, chúng tôi phải có các thỏa thuận khiếu nại nội bộ mà người học có thể tiếp cận nếu họ muốn khiếu nại quyết định của trung tâm chúng tôi. Nếu một cá nhân muốn kháng cáo quyết định của trung tâm thì trước hết họ phải trải qua quy trình kháng cáo của trung tâm trước khi đưa vấn đề lên cơ quan giải quyết được nêu chi tiết trong chính sách này.

 

Các lĩnh vực được áp dụng chính sách

Chính sách bao gồm:

Khiếu nại của người học liên quan đến kết quả đánh giá trên cơ sở chúng tôi không áp dụng các thủ tục một cách nhất quán hoặc các thủ tục đó không được tuân thủ đúng cách và công bằng

Khiếu nại của người học liên quan đến kết quả của cơ quan đánh giá từ chối yêu cầu của trung tâm thực hiện những điều chỉnh hợp lý hoặc đưa ra những cân nhắc đặc biệt cho cá nhân người học

Khiếu nại của người học liên quan đến đơn của cơ quan ra quyết định xử phạt/hành động đối với một cá nhân dẫn đến cuộc điều tra về sai sót hoặc hành vi sai trái hoặc quyết định sửa đổi kết quả của người học/tập hợp người học sau cuộc điều tra sai sót hoặc hành vi sai trái

Trong mọi trường hợp, việc khiếu nại chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở chúng tôi chưa áp dụng các thủ tục của mình một cách nhất quán hoặc các thủ tục đó không được tuân thủ đúng cách, nhất quán và công bằng.

 

Quy trình khiếu nại

Người học có 20 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi thông báo cho bạn về kết quả mà bạn đang khiếu nại để khiếu nại quyết định của chúng tôi. Trong trường hợp khiếu nại, người học/nhân viên trung tâm nên được khuyên nên giữ lại bằng chứng về khóa học hoặc bằng cấp của họ cho đến khi họ nhận được quyết định cuối cùng.

Bất kỳ người học nào muốn khiếu nại lên cơ quan ra quyết định về kết quả đánh giá hoặc về một quyết định liên quan thì sẽ chỉ được hỗ trợ khi chúng tôi đã hoàn tất quy trình khiếu nại của mình. Dự kiến, người học sẽ chỉ khiếu nại trực tiếp lên cơ quan ra quyết định về kết quả trong những trường hợp đặc biệt.

Khi gửi đơn khiếu nại tới cơ quan ra quyết định về kết quả, chúng tôi phải cung cấp thông tin hỗ trợ có liên quan như sau nếu có:

 • Tên người học và số đăng ký (nếu có)
 • Ngày người học nhận được thông báo về quyết định của cơ quan ra quyết định
 • Tiêu đề và số lượng bằng cấp bị ảnh hưởng hoặc tính chất dịch vụ bị ảnh hưởng (nếu có)
 • Loại khiếu nại
 • Nội dung và kết quả của bất kỳ cuộc điều tra nào do trung tâm thực hiện liên quan đến vấn đề này

 

Đánh giá ban đầu về chi tiết khiếu nại

Sau khi nhận được tất cả các khiếu nại, bộ phận quản trị DAICATA sẽ xác nhận đã nhận được khiếu nại trong vòng 2 ngày làm việc và cố gắng phản hồi đầy đủ với đánh giá ban đầu trong vòng 5 ngày làm việc. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, quy trình xem xét có thể mất nhiều thời gian hơn, chẳng hạn như nếu cần đến thăm trung tâm. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ liên hệ với tất cả các bên liên quan để thông báo cho họ về khoảng thời gian có thể được sửa đổi.

 

Quy trình khiếu nại

Quy trình khiếu nại bao gồm 5 giai đoạn như sau

 • Giai đoạn 1 – Ban đầu, Thẩm định viên sẽ giải quyết những quan ngại của bạn về kết quả đánh giá.  Nếu vấn đề đã được thảo luận và không đạt được kết quả khả quan, học viên và người đánh giá sẽ chuyển vấn đề đến Người xác minh nội bộ của Trung tâm.
 • Giai đoạn 2 – Sau đó, mối quan ngại của bạn sẽ được Người xác minh nội bộ điều tra, họ sẽ đưa ra quyết định, nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, Người xác minh nội bộ sẽ sắp xếp để một Bên thứ ba độc lập giải quyết khiếu nại
 • Giai đoạn 3 – Sau đó Bên thứ ba độc lập sẽ giải quyết khiếu nại và họ sẽ đưa ra quyết định, nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết thì bạn phải khiếu nại trực tiếp lên tổ chức cấp trên
 • Giai đoạn 4 – Bạn nên gửi văn bản khiếu nại của mình lên tổ chức cấp cao hơn trong vòng mười lăm ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản từ Trung tâm Đào tạo DAICATA về kết quả khiếu nại.

Khiếu nại của bạn phải bao gồm văn bản giải thích lý do tại sao bạn cho rằng quyết định của Trung tâm Đào tạo DAICATA là sai và phải bao gồm bằng chứng hỗ trợ cho trường hợp của bạn.

Tổ chức cấp trên sẽ thông báo cho bạn và Trung tâm Đào tạo DAICATA bằng văn bản về quyết định của các chuyên gia trong lĩnh vực đó trong vòng mười lăm ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn khiếu nại và sẽ đưa ra lý do cho quyết định đó.

 • Giai đoạn 5 – Nếu bạn vẫn không hài lòng với kết quả khiếu nại của mình sau khi Cơ quan ra quyết định đã giải quyết thì bạn có quyền chuyển vấn đề lên cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan. Thông tin chi tiết về cơ quan quản lý thích hợp sẽ được cung cấp theo yêu cầu.

 

3. CHÍNH SÁCH VỀ HÀNH VI SAI TRÁI VÀ SAI PHẠM TRONG QUẢN LÝ / MALPRACTICE & MALADMINISTRATION POLICY 

 

Giới thiệu

Chính sách này hướng tới khách hàng của chúng tôi, bao gồm cả những người học, những người đang cung cấp/đăng ký cấp bằng hoặc chứng chỉ đã được phê duyệt của Trung tâm Đào tạo DAICATA và những người bị nghi ngờ hoặc có liên quan đến hành vi sai trái/sai phạm trong quản lý. Chính sách này cũng được nhân viên của chúng tôi sử dụng để đảm bảo các cuộc điều tra về hành vi sai trái và sai phạm trong quản lý được giải quyết một cách nhất quán.

Chính sách đặt ra các bước mà trung tâm của chúng tôi và người học hoặc nhân viên khác phải tuân theo khi báo cáo các trường hợp nghi ngờ hoặc thực tế về hành vi sai trái/quản trị kém cũng như trách nhiệm của chúng tôi trong việc giải quyết những trường hợp đó. Chính sách này cũng đặt ra các bước thủ tục mà chúng tôi sẽ tuân theo khi xem

 

Trách nhiệm của trung tâm

Điều quan trọng chính là nhân viên của chúng tôi tham gia vào việc quản lý, đánh giá và đảm bảo chất lượng các bằng cấp của chúng tôi, cũng như người học của chúng tôi phải nhận thức đầy đủ về nội dung của chính sách và trung tâm của chúng tôi có các biện pháp sắp xếp để ngăn chặn và điều tra các trường hợp sơ suất và sai phạm trong quản lý.

Việc không báo cáo các trường hợp nghi ngờ hoặc thực tế về hành vi sai trái/quản trị kém, hoặc không có biện pháp sắp xếp hiệu quả để ngăn chặn những trường hợp như vậy, có thể dẫn đến việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với trung tâm của chúng tôi.

 

Review arrangements

Chúng tôi sẽ xem xét chính sách này hàng năm như một phần trong kế hoạch tự đánh giá chất lượng hàng năm. Chính sách này sẽ được sửa đổi khi cần thiết để đáp lại phản hồi của khách hàng và người học, những thay đổi trong cách thực hiện của chúng tôi, hành động từ cơ quan quản lý hoặc cơ quan bên ngoài hoặc những thay đổi về luật pháp hoặc xu hướng được xác định từ các cáo buộc trước đó. Ngoài ra, chính sách này có thể được cập nhật dựa trên phản hồi về sự điều hành để đảm bảo sự hiệu quả khi giải quyết với các trường hợp nghi ngờ có sai sót/quản trị kém.

 

Định nghĩa về hành vi sai trái

Hành vi sai trái về cơ bản là bất kỳ hoạt động hoặc hoạt động nào cố tình vi phạm các quy định và làm tổn hại đến tính trung thực của quá trình đánh giá và/hoặc hiệu lực của các chứng chỉ. Vì mục đích của chính sách này, thuật ngữ này cũng bao gồm các hành vi sai trái và các hình thức phân biệt đối xử hoặc thiên vị đối với một số nhóm người học nhất định. Các danh mục được liệt kê dưới đây là ví dụ về sai sót của trung tâm và người học. Xin lưu ý rằng những ví dụ này không đầy đủ và chỉ nhằm mục đích hướng dẫn về định nghĩa của chúng tôi về hành vi sai trái:

 • Phát sinh thành kiến với ứng viên;
 • Làm tổn hại niềm tin của công chúng về chất lượng;
 • Thỏa hiệp, cố gắng thỏa hiệp hoặc có thể thỏa hiệp quá trình đánh giá, tính chính trức của bất kỳ bằng cấp nào hoặc giá trị pháp lý của kết quả hoặc chứng chỉ;
 • Làm tổn hại đến thẩm quyền, danh tiếng hoặc uy tín của bất kỳ cơ quan hoặc trung tâm trao giải thưởng nào hoặc bất kỳ cán bộ, nhân viên hoặc đại lý nào của bất kỳ cơ quan hoặc trung tâm trao giải thưởng nào.
 • Thông đồng hoặc cho phép thông đồng trong các kỳ thi/đánh giá, ví dụ: cho phép người học khác sao chép bài thi hoặc sự cộng tác trái phép giữa người học hoặc cá nhân khác trong việc tạo ra bài thi được nộp;
 • Vi phạm các điều kiện phê duyệt trung tâm và trình độ chuyên môn của chúng tôi
 • Không thực hiện việc nộp bài, đánh giá nội bộ, kiểm duyệt nội bộ hoặc xác minh nội bộ theo yêu cầu của chúng tôi
 • Cố tình không tuân thủ các thủ tục đăng ký và cấp chứng chỉ cho người học của chúng tôi
 • Cố tình hoặc liên tục không tuân thủ các tiêu chí hoặc hành động được giao cho trung tâm của chúng tôi về việc công nhận và/hoặc phê duyệt trình độ chuyên môn của trung tâm chúng tôi
 • Cố ý không duy trì các hồ sơ có thể kiểm tra thích hợp, ví dụ như hồ sơ của người học
 • Các trường hợp quản lý kém liên tục trong trung tâm của chúng tôi
 • Vi phạm quy chế thi của trung tâm/nhà cung cấp
 • Các khẳng định gian lận về chứng chỉ
 • Việc sử dụng trái phép tài liệu/thiết bị trong môi trường đánh giá/thi (ví dụ: điện thoại di động/máy ảnh)
 • Giả mạo bằng chứng
 • Thông đồng hoặc cho phép thông đồng trong thi cử
 • Sự vi phạm của các trung tâm và người học của chúng tôi đối với các thỏa thuận đánh giá mà chúng tôi chỉ định cho trình độ của mình
 • Lưu trữ tài liệu đánh giá và bài thi không an toàn
 • Sửa đổi, sao chép hoặc phát tán bài thi trái phép
 • Nhân viên trung tâm hỗ trợ người học một cách không phù hợp (ví dụ như giúp họ vượt qua một đơn vị hoặc bằng cấp một cách không công bằng)
 • Gửi thông tin sai lệch để đạt được bằng cấp hoặc chứng chỉ

 

Định nghĩa về sai phạm trong quản lý

Quản lý kém về cơ bản là bất kỳ hành động hoặc thực tiễn nào dẫn đến việc không tuân thủ các quy định và yêu cầu quản lý và bao gồm việc xảy ra các sai phạm liên tục hoặc quản lý kém trong một trung tâm (ví dụ: sử dụng hồ sơ người học không phù hợp).

 

Quy trình tố cáo hành vi sai trái hoặc quản lý kém

Bất kỳ ai xác định hoặc được thông báo về các trường hợp nghi ngờ hoặc thực tế về hành vi sai phạm hoặc quản lý kém phải báo cáo ngay những phát hiện của mình cho Giám đốc Chất lượng

Để điều tra đầy đủ bất kỳ báo cáo nào, các thông tin sau đây phải được cung cấp bằng văn bản/email càng nhiều càng tốt và kèm theo bằng chứng hỗ trợ thích hợp:

 • Tên trung tâm, địa chỉ, và mã số
 • Tên người học và mã số tổ chức cấp bằng
 • Thông tin chi tiết về nhân sự của Trung tâm Đào tạo (tên, vai trò công việc) nếu họ có liên quan đến vụ việc
 • (Những) ngày nghi ngờ hoặc xảy ra sai sót thực tế
 • Ngày báo cáo và tên, chức vụ và chữ ký của người cung cấp thông tin

 

Quy trình và thời gian điều tra

Trung tâm Đào tạo DAICATA hướng đến thực hiện các giai đoạn giải quyết sẽ diễn ra trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được cáo buộc.

Cuộc điều tra có thể bao gồm:

 • Yêu cầu cung cấp thêm thông tin từ trung tâm hoặc nhân viên Đào tạo DAICATA
 • Phỏng vấn (trực tiếp hoặc qua điện thoại) với nhân viên tham gia điều tra

Khi một thành viên trong đội ngũ nhân viên của DAICATA Training đang bị điều tra, họ có thể bị đình chỉ công tác hoặc có thể được chuyển sang các nhiệm vụ khác cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Trong suốt cuộc điều tra, Điều phối viên Trung tâm của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát công việc của nhóm điều tra để đảm bảo rằng quy trình hợp lý được tuân thủ, bằng chứng thích hợp đã được thu thập và xem xét để liên lạc và cập nhật thông tin cho các bên liên quan bên ngoài. 

 

4. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Dành cho các đại lý của Công ty. Để hợp tác với Đại Cát Á, vui lòng gọi đến số điện thoại (028) 39955111 hoặc email: sales@daicata.com.

Để đăng ký tài khoản, vui lòng thực hiện các bước như sau:

 • Bước 1: Truy cập website E-learning, nhấn nút Đăng ký. Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. Ban quản trị sẽ xét duyệt tài khoản và gửi email thông báo.

 • Bước 2: Sau nhận được email thông báo tài khoản, đăng nhập vào website E-learning, nhấn nút Đăng nhập và gõ mật khẩu đăng nhập được cung cấp.

Sau khi đã đăng nhập bằng tài khoản riêng, quý khách hàng có thể tra cứu thông tin và lựa chọn đăng ký những khóa học phù hợp

 

5. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Để tham gia các lớp học theo chuyên đề cũng như được giải đáp các câu hỏi thắc mắc, cập nhật mới và nhanh các thông tin, vui lòng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản được cung cấp.

 • Bước 2: Trong mục Lịch học, tham khảo lịch học và lựa chọn khóa học để đăng ký.

 • Bước 3: Ban quản trị sẽ xét duyệt Khóa học đăng ký. Sau khi được xét duyệt, quý khách hàng có quyền truy cập vào Khóa học đăng ký để học. Đối với khóa học Livestream, giáo viên sẽ liên hệ để hướng dẫn và xác nhận thời gian học với quý khách.

 

6. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU THÔNG TIN CHUNG

Đối với các bạn yêu thích tìm hiểu về làm đẹp và không phải là Đại lý của chúng tôi, các bạn có thể truy cập và tìm hiểu thư viện thông tin làm đẹp của chúng tôi mà không cần tài khoản truy cập tại chuyên mục Khoa học về Làn da.

 

 

Cảm nhận của khách hàng về chúng tôi?
Phương Thảo
Phương Thảo

Khóa học trang điểm cá nhân thật tuyệt vời. Nhờ khóa học mà em lên tay trang điểm quá trời, giờ tự tin lắm luôn. Tuy đây là khóa học online, không được cầm tay chỉ việc, nhưng các giảng viên cực kỳ nhiệt tình và tỉ mĩ trong cách giảng dạy, em học là thực hành được ngay luôn. Cám ơn Đại Cát Á và các giảng viên rất nhiều!!!

Tú Uyên
Tú Uyên

Em đã tham gia khóa học make up cơ bản và em thực sự hài lòng về khóa học này. Tuy chỉ được đào tạo online nhưng mọi thao tác của giảng viên đều được hướng dẫn rất tỉ mỉ và rõ ràng giúp em dễ dàng thao tác. Cám ơn sự nhiệt tình từ các giảng viên của công ty Đại Cát Á.

Nguyễn Trần Ngọc Mai
Nguyễn Trần Ngọc Mai

Mình là Mai, mình hợp tac với Jean d'Arcel d'Arcel cũng hơn 3 năm rồi, mình tham dự các khóa đào tạo kiến thức dành cho Spa của Jean và thật sự hài lòng, ngoài kiến thức sản phẩm thì công ty còn cho mình thêm các  kiến thức về các liệu trình điều trị và định hướng kinh doanh rất tốt

Nhật Huệ
Nhật Huệ

Qua khóa học online hướng dẫn chăm sóc da, em đã biết được làn da của mình thuộc loại da gì và chăm sóc như thế nào là đúng. Thật tuyệt vời khi có thêm kiến thức để yêu chiều làn da của mình. Cảm ơn các giảng viên đã nhiệt tình và tỉ mĩ trong cách giảng dạy. Cám ơn Đại Cát Á và các giảng viên rất nhiều!!!

.

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM
Jean d'Arcel

Jean d'Arcel

Dược mỹ phẩm chuyên nghiệp Đức.

Iaso

Iaso

Mỹ phẩm làm đẹp cao cấp từ Hàn Quốc.

Biocyte

Biocyte

Viên uống làm đẹp và sức khỏe số 1 tại Pháp.

The Skin House

The Skin House

Mỹ phẩm từ thiên nhiên Hàn Quốc.